THAM KHẢO BÁO CHÍ
 
Cách tính thiết kế phí

A. Thiết kế phí:

Giá trị hợp đồng được tính theo công thức:               N= A % x K x Z x 1.1

Với   N:            Giá trị thiết kế phí.

A %:                Hệ số thiết kế phí với từng loại công trình

(Tra theo bảng Phụ lục- Phân cấp Công trình XD– Định mức chi phí Thiết kế công trình XD và Tư vấn đầu tư- XD).

K:                    Hệ số cải tạo công trình:

K = 1,0:           Công trình xây mới, mở rộng.
K = 1,1:           Công trình cải tạo không thay đổi kết cấu.
K = 1,2:           Công trình cải tạo có thay đổi kết cấu.
K = 1,3:           Công trình cải tạo có thay đổi kết cấu và móng.

Z:                     Giá trị xây lắp của công trình (căn cứ theo bảng dự toán của công ty Tỷ Lệ Vàng).

1.1:                  Thuế giá trị gia tăng VAT (áp dụng cho chủ đầu tư cần hóa đơn tài chính).

 

B. Thiết kế nội ngoại thất: Tùy thuộc vào từng loại công trình, công việc mà có giá thiết kế phí cụ thể.

C. Các sản phẩm mỹ thuật khác: mô hình kiến trúc... Tùy thuộc vào từng loại công trình, kích cỡ, mà có giá thiết kế phí cụ thể.

D. Thiết kế sản phẩm đồ hoạ ứng dụng: vui lòng liên hệ cụ thể để có mức giá chi tiết về các lọai hình sản phẩm: logo, bảng hiệu, website, catalogue, brochure,…


Trở về trang trước