Iksan Ft Vn9
 
Lĩnh vực hoạt động - Trình tự công việc
1. Lĩnh vực hoạt động
     * Tư vấn, thiết kế kiến trúc và xây dựng các công trình Dân dụng- Công nghiệp- Quy hoạch. * Thiết kế, thi công nội- ngoại thất công trình...
2. Tiến trình thiết kế
    -      Gặp mặt, tìm hiểu nhu cầu cụ thể. Nhận yêu cầu tư vấn, giải đáp thắc mắc, trao đổi thông tin,   -&...
3. Tiến trình thi công
    - Công ty và chủ đầu tư thảo luận với nhau về thơi gian thi công, chủng loại vật liệu, điều kiện thanh toán, thông tin liên quan…  - Công ty...
Trang1
Trở về trang trước